skip to Main Content

Een boom heeft net zoveel massa onder de grond als er boven. De wortels geven de boom een basis om te groeien. Ze zorgen voor voeding en stevigheid. De wortels van ieder mens bestaan uit ouders, grootouders en hun ouders en grootouders. Contact met deze wortels geeft een mens stevigheid en begrip voor zichzelf.

Wanneer de band tussen ouder en kind verstoord wordt, zorgt dat bij het kind voor een traumatische ervaring. Nieuwe en positieve ervaringen kunnen, vooral wanneer deze samen met belangrijke volwassenen worden opgedaan, bijdragen aan herstel. Door samen leuke dingen te doen, kan het kind loskomen van faalervaringen. Het vergroot de veerkracht van het kind en van de ouders/familieleden en versterkt hun onderlinge band. Een tuin biedt de mogelijkheid om het contact niet dwingend te laten zijn en schept ruimte voor ontspannen en positieve gezamenlijke ervaringen. Je kunt even uit contact zijn, maar toch bij elkaar in de buurt. Op een natuurlijk moment komt dat contact dan weer. De rust van de omgeving draagt daaraan bij.

Als eerbetoon aan onze eigen wortels en die van anderen is Stichting Wortel opgericht. Stichting Wortel wil actief een bijdrage leveren aan het versterken van familiebanden door ontmoetingen in speciale tuinen te faciliteren. Het zijn tuinen waar je kunt zijn, waar je samen dingen kunt doen en waar iemand aanwezig is om dit op praktisch niveau te begeleiden. De ontmoetingstuinen en de activiteiten die daar ondernomen kunnen worden, worden zo ingericht dat ze op een optimale manier bijdragen aan het contact tussen ouder en kind. Hierbij wordt ervaring in de jeugdzorg en kennis waar het gaat om trauma en hechting gecombineerd met ervaringen die in deze tuinen worden opgedaan. Stichting Wortel wil het gedachtengoed hieromtrent in de loop der jaren verdiepen.

Om het gebruik van deze speciale tuinen zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt samengewerkt met beheerders van bestaande (bijvoorbeeld therapeutische) tuinen. Stichting Wortel zal zelf in principe geen tuinen in beheer hebben. Wel kan zorg worden gedragen voor de faciliteiten en kennis die nodig zijn om ouders en kinderen te kunnen ontvangen.

Onze tuin is verbonden aan de Stichting Wortel

http://www.stichtingwortel.nl

https://stichtingwortel.nl/worteltuin/dalfsen/

Back To Top