skip to Main Content

Ik ben Jetty van Munster en ik houd van mensen, hun verhalen en van de natuur.

Zowel in mijn werkzame leven als privé heb ik ervaren dat interesse en belangstelling gecombineerd met kennis en (levens)ervaring mensen een helpende hand kunnen bieden bij vragen op hun levenspad.

Deze werkplaats is ontstaan vanuit mijn eigen ervaring dat het buiten wonen invloed heeft op je welbevinden. Het heeft mij aangezet de keuze te maken deze plek te delen met anderen.

In de periode tussen 1982 en 2015 heb ik als verpleegkundige, (ortho)pedagoog en leidinggevende gewerkt in de gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg. De laatste jaren in de jeugdzorg met aandachtsgebieden ouderbegeleiding, ouderschap na scheiding, kind en scheiding en daarnaast de transitie van de jeugdzorg.

Ik heb ervaring opgedaan in het werken met mensen in de verschillende omstandigheden en zowel in de rol van (zorg)professional als die van ouder of kind. De rode draad was altijd om vanuit een holistisch mensbeeld een bijdrage te leveren aan het proces van mensen om in zichzelf eigen antwoorden te vinden en van hier uit weer in hun kracht te komen. Dit door te luisteren, verhelderende vragen te stellen, samen op onderzoek te gaan en persoonlijke doelen te stellen.

Als (ortho)pedagoog heb ik ervaren dat vragen over opvoeding vaak veel dieper gaan. Over hoe je het als mens soms moeilijk vind met de verschillende rollen en de waardering hiervan, over je zelfbeeld, over waar je vandaan komt en waar je naar toe wilt en hoe je daar sturing aan geeft.

Als leidinggevende in verschillende werkvelden ging het over het uitoefenen van je werk in steeds veranderende omstandigheden, de eisen die de organisatie aan je stelt en hoe dat zich verhoudt tot wat je zelf belangrijk vindt.

Steeds weer heb ik de parallellen ervaren: wat bepaalt hoe je je prettig voelt? En wat maakt dat het schuurt? Mensen begeleiden en coachen bij deze processen is wat ik graag doe en goed kan.

Ik heb veel kennis, werk- en levenservaring, heb een informele grondhouding, ben laagdrempelig en geloof in de kracht van mensen.

Als ik bij Jetty ben dan…..
Voel ik me blij omdat ze allemaal dieren heeft. En omdat ze heel veel grond heeft, overal staan bomen, planten, struiken. Jetty heeft schapen, ezels, kippen en 2 honden. Als ik dan alle dieren zie rondscharrelen en met al die natuur voel ik me heel blij. Als ik druk ben in mijn hoofd en ik ga naar Jetty dan word ik weer helemaal rustig. Jetty vind ik aardig omdat ze ook veel dingen met mij doet. Ik mag van haar de schapen en ezels voeren, de schapen naar de andere wei brengen en met de honden spelen.
Op de heuvel heeft Jetty een bankje staan, als je op dat bankje zit dan zie je het huis van Jetty en de dijk.
En als je thee gaat drinken krijg je een koekje en de honden ook!

Geschreven door de 9 jarige Noor

Back To Top