skip to Main Content

Jetty van Munster

Persoon

Ik ben geïnteresseerd in mensen en hun verhaal, werk vanuit passie en word in het (werkzame) leven gedreven door de inhoud en geïnspireerd door mensen. Ik ben klantgericht, een echte verbinder en weet voorwaarden voor ontwikkeling en groei te creëren. Ik heb een sterk inlevingsvermogen en ga overwegend intuïtief te werk.

Ervaring

 • Coach/eigenaar Buitenplaats de Broekhuizen Dalfsen, Augustus 2015- heden. Werkplaats voor persoonlijke ontwikkeling
 • Teamleider Trias, Zwolle (Jeugdzorg) 2007-2015
 • Orthopedagoog Icare, Meppel (Jeugdgezondheidszorg) 2002-2007
 • Pedagoog Stichting Peuterspeelzalen Raalte (kinderopvang) 2004-2006
 • Locatiehoofd stichting Netwerk kinderopvang Nieuwleusden (kinderopvang) 2000-2001
 • Indicatieadviseur (freelance) Regionaal IndicatieOrgaan , Zwolle 1999-2000
 • Sectorhoofd bewonerszorg/locatiehoofd, Driezorg Zwolle (ouderenzorg) 1993-1999
 • Hoofd verpleging en verzorging stichting verenigde Gasthuizen (nu IJsselheem), Kampen, (Ouderenzorg) 1991-1993
 • Stafmedewerker projecten/waarnemend hoofd verzorging stichting Maarsheerd Stadskanaal (ouderenzorg) 1989-1991
 • Groepsbegeleider Noordelijke stichting voorzieningen geestelijk gehandicapten (nu NOVO), Groningen (Gehandicaptenzorg) 1982-1989

Opleiding

 • Effortless Coach, certificaat behaald in 2015, werken vanuit een holistisch mensbeeld, vanuit de nauwe verbondenheid van lichaam en geest en de connectie van de mens met alles om hem heen obstakels overwinnen en zo nodig oude programmeringen veranderen.
 • Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (huidige master pedagogiek) NHL Leeuwarden, diploma behaald in 2002
 • Managementopleiding Zorg 1993, certificaat in 1993
 • Verpleegkunde, diploma behaald in 1982

In het kader van bijscholing:

 • Training “Schrijvend begeleiden”, 2016, voor professionals die het reflectief schrijven als instrument inzetten in de begeleiding
 • Training Mind Eye Power 2016, methode om dmv geestkracht en oogbeweging diepgaande verandering te brengen in de neuronetwerken van de hersenen
 • Management development, in company training 2011-2012
 • Training” Het Zandkastelen Programma”, programma voor kinderen met gescheiden ouders 2007
 • Cursus “Oplossingsgericht werken” 2006
 • Cursus “Weerstand en het dilemma van verandering” RINO 2005
 • Cursus “Video Interactie begeleiding” 2003
 • Cursus “ADHD bij kinderen en pubers” bij PAO * 2004
 • Kwaliteitszorg (TQM) Expertisecentrum Hogeschool Windesheim 1997-1998
 • Inleiding psycho-geriatrie en de geronto-psychiatrie RINO Regionaal
  Instituut voor Nascholing en Opleiding Groningen 1991
 • Cursus dagopvang en dagverzorging LSOB Utrecht 1990
 • Bijscholing kinderdagverblijven SOAB Stichting voor ortho-agogische
  beroepsopleidingen VSID Groningen 1983-1984

Vaardigheden

 • Klantgericht: met aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en relaties onderhouden
 • Ontdekken en verkennen: op onderzoek te gaan naar de behoeften en onderliggen motieven om op basis hiervan samen samen een plan te maken.
 • Vernieuwen en vooruit denken: denken en werken vanuit mogelijkheden en kansen
 • Nadenken en verbanden leggen: creëren van overzicht om van hieruit richting te bepalen, accenten aan te brengen en prioriteiten te stellen
 • Aandacht voor anderen: zicht op individuele kwaliteiten en persoonlijke omstandigheden
 • Leren: nieuwsgierig  en altijd op zoek naar verdieping
 • Mensen begeleiden: stimuleren hun eigen kwaliteiten te ontdekken, het beste uit mensen halen en voorwaarden scheppen om optimaal te kunnen functioneren
 • Contact maken: netwerken, oog en aandacht voor relaties, verbindend
 • Transparant: Betrouwbaar en eerlijk, motto “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”
 • Enthousiasmerend: mensen meenemen in een proces
Back To Top